Εγγραφή

Εγγραφή έως τις 16 Μαΐου 2021

• Μέλος του EDiLiC (εγγραφή στο Συνέδριο και ανανέωση της συνδρομής στο EDiLiC): 80 ευρώ

• Μέλος του EDILiC, εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και φοιτητές (εγγραφή στο Συνέδριο και ανανέωση της συνδρομής στο EDiLiC): 50 ευρώ

• Μέλος ευεργέτη (εγγραφή στο Συνέδριο και ανανέωση της συνδρομής στο EDiLiC): 110 ευρώ

• Μη μέλος EDILiC (εγγραφή στο Συνέδριο): 100 ευρώ

• Μη Μέλος EDiLiC, εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και φοιτητές (εγγραφή στο Συνέδριο): 60 ευρώ

• Μέλος ευεργέτη χωρίς συνδρομή στο EDiLiC: 120 ευρώ

Εγγραφή μετά τις 16 Μαΐου 2021

• Μέλος του EDiLiC (εγγραφή στο Συνέδριο και ανανέωση της συνδρομής στο EDiLiC): 100 ευρώ

• Μέλος του EDILiC, εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και φοιτητές (εγγραφή στο Συνέδριο και ανανέωση της συνδρομής στο EDiLiC): 60 ευρώ

• Μη μέλος EDILiC (εγγραφής στο Συνέδριο): 120 ευρώ

• Μη Μέλος EDiLiC, εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και φοιτητές (εγγραφή στο Συνέδριο): 70 ευρώ

• Μέλος ευεργέτη χωρίς συνδρομή στο EDiLiC: 130 ευρώ

Η πληρωμή της συνδρομής στον Σύλλογο EDiLiC πρέπει να γίνεται ταυτόχρονα με την πληρωμή της εγγραφής στο Συνέδριο. Περισσότερες πληροφορίες θα σας ανακοινωθούν στον ιστότοπο του Συνεδρίου τις επόμενες εβδομάδες: congesedilic2021.web.auth.gr

Η καταβολή του ποσού της εγγραφής μπορεί να γίνει μέσω τραπεζικής κάρτας ή με έμβασμα σε τραπεζικό λογαριασμό. Πληροφορίες θα σας κοινοποιηθούν σύντομα. Οι φοιτητές/φοιτήτριες και οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα πρέπει να στείλουν υποχρεωτικά με mail μία απόδειξη της ιδιότητάς τους.