Εκδόσεις

Η δημοσίευση επιλεγμένων κειμένων θα πραγματοποιηθεί σε διεθνές περιοδικό και σε θεματικό τόμο. Σχετικές πληροφορίες θα σας κοινοποιηθούν κατά τη διάρκεια του συνεδρίου.