Επιστημονική επιτροπή

AGATHOPOULOU Eleni, Université Aristote de Thessalonique

ALEXIOU Thomai, Université Aristote de Thessalonique

ALLOUACHE Ferroudja, Université Paris 8

ANDRADE Ana Isabel, Université de Lisbonne

ANDROULAKIS Georges, Université de Thessalie

ARAUJO E SA Helena, Université d’Aveiro

ARMAND Françoise, Université de Montréal

AUDRAS Isabelle, Le Mans Université

AUGER Nathalie, Université Montpellier III

BABAULT Sophie, Université de Lille

BEMPORAD Chiara, Haute Ecole Pédagogique de Vaud, Lausanne

BERNAUS Mercè, Autonomous University of Barcelona

BLANC Nathalie, Université Lyon 1 INSPE

BLONDEAU Nicole, Université Paris 8

CANDELIER Michel, Université du Maine

CASTAGNE Eric, Université de Reims Champagne-Ardenne

CHATZIDAKI Aspassia, Université de Crète

CHATZIMICHAIL Charoula, Université Aristote de Thessalonique

COFIDOU Angélique, Direction Régionale de l’Enseignement Primaire et Secondaire de Macédoine Centrale

DARYAI-HANSEN Petra,  University of Copenhagen

DELHAYE Olivier, Université Aristote de Thessalonique

DE PIETRO Jean-François, Université de Neuchâtel

DESCHOUX Carole-Anne, Haute Ecole Pédagogique de Vaud, Lausanne

DOMPMARTIN-NORMAND Chantal, Université de Toulouse

ERLING, Elizabeth J., University of Vienna

FANECA Rosa Maria, University of Aveiro

FILLOL Véronique, Université de la Nouvelle-Calédonie

GALLIGANNI Stéphanie, Université Grenoble Alpes

GERBER Brigitte, Université de Genève

GOSSELIN LAVOIE Catherine, Université de Montréal

GRANDPERRIN Laure, INSPE de Lille

KAKOYIANNI-DOA Fryni, Université de Chypre

KARA Atika, ENS de Bouzaréah

KERVRAN Martine, INSPE de Bretagne

KOLDE Antje, Haute Ecole Pédagogique de Vaud, Lausanne

KRISTALLI Pinelopi, Université Aristote de Thessalonique

KRÜGER Ann-Birte, INSPE Univ. Franche-Comté

LORINCZ Ildikó, Université de Széchenyi István

LORY Marie-Paule, University of Toronto

LUZ Zas Varela Maria, University of Santiago de Compostela

MARGONIS-PASINETTI Rosanna, Haute Ecole Pédagogique de Vaud, Lausanne

MARTINS Filomena, Université de Aveiro

MARY Latisha, Université de Strasbourg INSPÉ

MATTHAIOUDAKIS Marina, Université Aristote de Thessalonique

MAYNARD Catherine, Université Laval

MELO PFEIFER Silvia Maria, University of Hamburg

MOORE Danielle, Simon Fraser University

MOUSSOURI Evangélia, Université Aristote de Thessalonique

NATSI Chaïdo, Direction Régionale de l’Enseignement Primaire et Secondaire de l’Epire et des Iles Ioniennes

NAYR Ibrahim, Nord University, Bodø Campus

PINHO Ana Sofia, Université de Lisbonne

POTOLIA Anthippi, Université Paris 8

PRAX-DUBOIS Pascale, Université Paris 8

QUINTUS Angelique, Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, Service de la Scolarisation des enfants étrangers, Luxembourg

RODRICK BEILER  Ingrid, Oslo Metroplitan University

ROSIERS Kirsten, Ghent University

SCHRÖDER-SURA Anna, University of Rostock

SIMÕES Ana Raquel, University of Aveiro

SMUK Maciej, Université de Varsovie

STAMOU Anastassia, Université Aristote de Thessalonique

STRATILAKI Sofia, Université Sorbonne Nouvelle Paris 3

STEVANATO Anna, Association DULALA

TAISSON Claire, Haute Ecole Pédagogique, Vaud, Lausanne

THAMIN Nathalie, Université de Franche-Comté

THIBEAULT Joël, University of Ottawa

TZAKOSTA Marina, Université de Crète

TSAKNAKI Olympia, Université Aristote de Thessalonique

TSIPLAKOU Stavroula, Open University of Cyprus

TSOKALIDOU Roula, Université Aristote de Thessalonique

VENTOURIS Antonis, Université Aristote de Thessalonique

VERNETTO Gabriella, Université de la Vallée d’Aoste

WHARTON Sylvie, Université Aix-Marseille

YOSHIMURA Masahito, Nara University of Education

YOUNG Andrea, INSPE, Université de Strasbourg

ZOUROU Katerina, Researcher, Director of Web2Learn