Πρόσκληση υποβολής προτάσεων εισηγήσεων

Το 9ο Διεθνές Συνέδριο επιδιώκει να αναδείξει τις ανατροφοδοτήσεις σχετικά με τις πρακτικές, την εμπειρογνωμοσύνη και τα αποτελέσματα των ερευνών που πραγματοποιούνται στον τομέα των πλουραλιστικών προσεγγίσεων των γλωσσών και των πολιτισμών.

Το θέμα που προτείνεται για το 9ο Συνέδριο του EDiLiC που διοργανώνεται στην Ελλάδα σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, συνεχίζει τον προβληματισμό που ξεκίνησε το EDiLiC και τα μέλη του τα τελευταία χρόνια λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές πραγματικότητες και προκλήσεις. Η προβληματική στην οποία εντάσσεται το Συνέδριο αφορά στον αντίκτυπο της εφαρμογής των πλουραλιστικών προσεγγίσεων στην ανάπτυξη των πολυγλωσσικών δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων καθώς και στο γεγονός ότι οι πλουραλιστικές προσεγγίσεις δεν εμφανίζονται ενεργά και δυναμικά στη σχολική πραγματικότητα, τόσο στα προγράμματα σπουδών όσο και στις πρακτικές των εκπαιδευτικών.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια αυτού του Συνεδρίου θα επικεντρωθούμε στον προβληματισμό που ξεκίνησε στα συνέδρια των Rennes (2014) και Györ (2016) και βασίζεται στις συστάσεις των εργασιών του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ο προβληματισμός αυτός στοχεύει συγκεκριμένα να υποστηρίξει τη διαμόρφωση και την καθιέρωση μιας γλωσσικής εκπαίδευσης, η οποία θα αφορά όλες τις γλώσσες του σχολείου και όλα τα μαθήματα, γλωσσικά και μη. Επιπλέον, η γλωσσική αυτή εκπαίδευση συμβάλλει στην εγκαθίδρυση του γλωσσικού και πολιτισμικού πλουραλισμού (Cavalli et al., 2009: 8).

Στόχος μας κατά τη διάρκεια αυτού του Συνεδρίου είναι να επικεντρωθούμε στη σημαντική συμβολή της εφαρμογής των πλουραλιστικών προσεγγίσεων γλωσσών και πολιτισμών σε περιβάλλοντα που ενδεχομένως στερούνται επίσημης και ρητής υποστήριξης η οποία επιτρέπει την καθιέρωση πολυγλωσσικών και πολυ/διαπολιτισμικών εκπαιδευτικών πρακτικών, όπως συμβαίνει στο ελληνικό πλαίσιο.

Έτσι, αυτό το Συνέδριο θα δώσει στους ομιλητές την ευκαιρία να παρουσιάσουν εργασίες που

– προωθούν την εφαρμογή πλουραλιστικών προσεγγίσεων σε επίσημα και ανεπίσημα πλαίσια γλωσσικής διδασκαλίας, όπως η εκπαίδευση προσφυγικών κοινών ή κοινών με μεταναστευτικό υπόβαθρο ·

– αναφέρονται στη χρήση των πλουραλιστικών προσεγγίσεων στο πλαίσιο της διδασκαλίας ενός μαθήματος σε μια ξένη γλώσσα (προσέγγιση CLIL) ·

– αναδεικνύουν την εξέλιξη των αναπαραστάσεων και των πρακτικών διδασκαλίας/εκμάθησης προς μια πλουραλιστική προοπτική.

Το Συνέδριο στοχεύει επίσης να δώσει φωνή σε καινοτόμες εμπειρίες, που προέρχονται από ποικίλα πλαίσια τα οποία αναδεικνύουν την πολυγλωσσία μέσω της χρήσης πολλών γλωσσών και μιας πραγματικής διαπολιτισμικής προσέγγισης, συνεχίζοντας έτσι τη συζήτηση που ξεκίνησε στο 8ο  συνέδριο EDiLiC της Λισαβόνας (2019).